Nasza strona korzysta z plików cookie
Serwis w celach prawidłowego funkcjonowania, statystycznych i reklamowych korzysta z plików cookie. Możesz zarządzać plikami cookie z poziomu Twojej przeglądarki. Więcej informacji na temat warunków przechowywania lub dostępu do plików cookies na naszej witrynie znajduje się w polityce prywatności. Wykorzystywane pliki cookies zwiększają prawdopodobieństwo, że reklamy produktów lub usług wyświetlane w ramach usług internetowych, z których korzystasz, będą bardziej dostosowane do Ciebie i Twoich potrzeb. Pliki cookie mogą być wykorzystywane do reklam spersonalizowanych oraz niespersonalizowanych.

Systemy wentylacji

Podstawowe kryteria, jakie należy brać pod uwagę przy doborze wentylacji, to:

 • dobranie odpowiedniej wydajności wentylatora do wymogów krotności wymian powietrza dla danego pomieszczenia,
 • dobranie wentylatora wytwarzającego odpowiednie ciśnienie (Pa), zdolne pokonać opory przepływu przez kanały wentylacyjne,
 • odpowiednie usytuowanie wentylatora w pomieszczeniu, aby zapewnić właściwy obieg powietrza,
 • zaplanowanie sposobu dostarczenia świeżego powietrza do pomieszczenia poprzez nawietrzaki podokienne czy kratki drzwiowe,
 • dobranie systemu kanałów wentylacyjnych o jak najmniejszych oporach przepływu powietrza (gładkie ścianki wewnętrzne i odpowiedni profil), aby móc zastosować tańszy wentylator o mniejszym ciśnieniu.

Gdzie instalować wentylator?
Umieszczenie wentylatora w nieodpowiednim miejscu może spowodować zdecydowane obniżenie wydajności i jakości wentylacji. Podajemy kilka wskazówek i zaleceń, które pozwolą wyeliminować ewentualne skutki wadliwych rozwiązań.

ZASADY:

 • Zainstaluj wentylator zawsze w miejscu najbardziej oddalonym od punktu, w którym powietrze wchodzi (drzwi, nawietrzak, okno) i jak najwyżej od podłogi.
 • Gdy instalujemy wentylator w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie z otwartym ogniwem, musimy dostarczyć taką ilość świeżego powietrza, aby starczyło go do spalania płomienia wentylacji (radzimy skontaktować się z fachowcem w tej dziedzinie).
 • Wentylator nie może być podłączony do przewodu kominowego odprowadzającego spaliny. Starajmy się nie podłączać wentylatora do pionu wentylacyjnego bez uprzedniej opinii kominiarza o jego stanie.
 • Nie należy instalować wentylatora w miejscu, gdzie temperatura może przekroczyć 50°C oraz bezpośrednio nad grillami lub palnikami.
 • Instalując wentylator w otworze w ścianie zewnętrznej powinniśmy stosować wentylator osiowy. Przy podłączaniu wentylatora do przewodów wentylacyjnych dłuższych niż 1,5 mb należy stosować wentylator o przepływie mieszanym lub odśrodkowym.
 • Podłączając wentylator należy upewnić się, czy wykonaliśmy wszystko zgodnie z instrukcją, szczególnie jeżeli chodzi o podłączenie elektryczne.
 • Europejskie przepisy budowlane wymagają, aby wentylatory zasilane prądem o napięciu 220V umieszczone były w odległości 1,25 m od zasięgu ręki osoby kąpiącej się lub biorącej prysznic, aby zmniejszyć ryzyko opryskania wodą.
 • Gdy zachodzi konieczność zamontowania wentylatora w odległości mniejszej niż 1,25 m od zasięgu ręki, należy zastosować wentylator niskonapięciowy (12V) z transformatorem lub wentylator kanałowy umieszczony jak najdalej w kanale wentylacyjnym. Transformator powinien być zamontowany również w odległości nie mniejszej niż 1,25 m.
 • Jeżeli kanały wentylacyjne podłączone do wentylatora prowadzone są pionowo przez nieogrzewaną przestrzeń np. strych, należy je zainstalować poniżej teoretycznego miejsca skraplania.
 • Jeżeli kanały wentylacyjne podłączone do wentylatora prowadzone są poziomo przez nieogrzewaną przestrzeń należy je również zainstalować i nadać lekki spadek kanałów w kierunku ujścia układu, aby ewentualnie skropliny spływały na zewnątrz budynku.
 • Montując wentylator w otworze ściany zewnętrznej musimy koniecznie podłączyć wentylator z kratką zewnętrzną za pomocą kanału wentylacyjnego (najpraktyczniej teleskopowego) lekko przechylonego na zewnątrz. Jeżeli tego nie zrobimy, to wyrzucane zimą ciepłe i wilgotne powietrze skropli się i spowoduje powstanie zabrudzenia wokół wentylatora.

WŁAŚCIWY DOBÓR WENTYLATORA

Przy montowaniu wentylatora osiowego w otworze ściany zewnętrznej postępujemy w sposób podany poniżej:

 • określamy rodzaj pomieszczenia
np. toaleta domowa

 • obliczamy objętość pomieszczenia
np. 2 m x 3 m x 2,5 m = 15 m3
 • z tabeli dobieramy krotność wymian powietrza
np. 5
 • obliczamy, ile metrów sześciennych powietrza musi nasz wentylator wyrzucić w ciągu 1h
15m3x5 = 75m3/h
 • kanał łączący wentylator z kratką zewnętrzną o długości ok. 0,5 m stawia opór przepływowi powietrza
ok. 8 Pa
 • w narysowany poniżej sposób sprawdzamy, czy wybrany przez nas wentylator S1 spełnia warunki, tzn. pokonuje opór 8 Pa wyrzucając jednocześnie na zewnątrz minimum 75 m3 powietrza.

W przypadku podłączenia wentylatora do kanałów wentylacyjnych o długości większej niż 1,5 m należy stosować co najmniej wentylator o przepływie mieszanym (osiowo odśrodkowym). W takich przypadkach najkorzystniej jest zasięgnąć porady projektanta wentylacji, aby jednak ułatwić zrozumienie zasad dotyczących działania wentylacji, proponujemy przeprowadzić taką samą analizę jak w punkcie powyżej, przyjmując stałą prędkość powietrza, a więc opór szacujemy przez długość kanałów np. 3 mb ok. 20 Pa. l tak:

 • określamy rodzaj pomieszczenia
np. pokój mieszkalny
 • obliczamy objętość pomieszczenia
5 m x 6 m x 2,5 m = 75 m3
 • z tabeli dobieramy krotność wymiany powietrza
np. 1
 • obliczamy ile metrów sześciennych powietrza musi nasz wentylator wyrzucić w ciągu 1 h
75 m3 x 1 = 75 m3/h
 • opór stawiany przez kanały przepływającemu powietrzu
ok. 20 Pa
 • analizując charakterystyki wentylatorów dobieramy wentylator
S15D